Nieuwsberichten

SNF keuring succesvol doorlopen!

Vandaag is de huisvesting van onze werknemers gecontroleerd, daaruit is gebleken dat wij wederom voldoen aan de normering van het SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen). Het kwaliteitskeurmerk is daarom weer met een jaar verlengd.

Als uitzendonderneming zijn wij hiertoe verplicht, maar wij vinden het ook niet meer dan normaal dat onze werknemers een net onderkomen hebben, ze werken hard, zijn veel van huis, dan wil je er s’avonds en in de weekenden wel een beetje comfortabel bijzitten.  Ook richting onze werknemers leveren wij kwaliteit.

Stichting Normering Flexwonen
“Stichting Normering Flexwonen beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt deze normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen en certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven.

 

 

ELJO´s is verhuisd naar nieuwe locatie in Heeg!

Sinds februari van dit jaar zijn wij gevestigd aan De Draei in Heeg! Een locatie waar we erg blij mee zijn.

Zoekt u werk of personeel, of wilt u de salarisadministratie van uw tijdelijke kracht tegen een gereduceerd tarief uitbesteden, wij kunnen u helpen. Loop gerust bij ons binnen voor meer informatie.

De Draei 16e
8621 CZ HEEG

Wees welkom, de koffie staat klaar!

 

ELJO´s heeft een succesvolle audit NBBU CAO controle achter de rug!

Na een grondig onderzoek door Normec VRO kunnen wij u, best wel trots, vertellen dat wij geslaagd zijn voor de NBBU CAO controle en de NEN. Onze werknemers weten daardoor zeker dat ze beloond worden conform de wettelijke voorschriften en ook voor onze opdrachtgevers is het een bevestiging van onze betrouwbaarheid.

Dit hebben we maar weer gefikst!

We hebben iets te vieren!

Na een paar weken van hard werken zijn we vandaag door de audit gekomen.

ELJO´s is vanaf heden ook VCU gecertificeerd!

ELJO´s is nu NEN 4400-1 gecertificeerd!

Onze werkwijze wordt beloond! Vanaf nu hebben wij het SNA Keurmerk, oftewel we zijn NEN 4400-1 gecertificeerd! Dit certificaat krijgt een mooi plekje in onze keet :)! Download SNA Keurmerk ELJO´s.

 

HET SNA-Keurmerk

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:
– de identificatie van de onderneming;
– de aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
– loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
– het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
– voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in/doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Voor wie ons nog niet kent, check onze foto´s op de site!

Afgelopen maand zijn we druk met van alles bezig geweest, waaronder een fotoshoot voor onze website. Kijk voor het resultaat op de home-page en bij wie zijn wij!

Nieuwe website is online!

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het vormgeven van onze nieuwe website. Wij zijn erg trots op het resultaat! 

Wij hopen u nu nog duidelijker te kunnen informeren en enthousiast te maken over onze diensten. We gaan ook de komende tijd door met het ontwikkelen van de pagina’s om jullie nog beter van dienst te kunnen zijn. Bezoek onze website dus regelmatig om op de hoogte te blijven!

Natuurlijk blijven we je ook graag te woord staan via telefoon en mail, dus neem gerust contact op!